Review phấn IOPE

Review phấn IOPE

Phấn nước IOPE C21 với cái tên đầy đủ là Phấn IOPE AIR CUSHION XP C21 Cover Vanilla. Đây là một sản phẩm vượt trội được tích hợp kem BB, kem CC phấn lót, phấn nền,... đem đến tự tiện dụng...
Phấn nước IOPE N21 với cái tên đầy đủ là Phấn IOPE AIR CUSHION XP N21 Natural Vanilla. Đây là một sản phẩm vượt trội được tích hợp kem BB, kem CC phấn lót, phấn nền,... đem đến tự tiện...