Review phấn IOPE

Review phấn IOPE

Phấn má hồng Iope Air Cushion Blusher là dòng phấn má dạng cushion mới của iope dành riêng cho má , dạng phấn nước lên màu tự nhiên , lâu trôi và cực bám. Công dụng: Phấn má hồng IOPE 1 sở...
Phấn má hồng Iope Air Cushion Blusher là dòng phấn má dạng cushion mới của iope dành riêng cho má , dạng phấn nước lên màu tự nhiên , lâu trôi và cực bám. Công dụng: Nếu như bạn đã sử dụng...